...

Våra tankar

Aydin & Sofias blogg.

Här kommer vi skriva en hel del om hur sinnet fungerar… det är trots allt vår passion och vårt största intresse! Vi kommer utfoska ämnen så som hypnos, tankar, trosföreställningar och hur vi väljer att se på världen. Stay tuned for more!

Hypnotisören

Hypnotisören

Han säger åt mig att ställa mig framför honom och slappna av. Säger åt mig att släppa all kontroll och falla mot honom med försäkran om att han kommer vara där och ta emot mig. Efter ett par fall fram och tillbaka börjar jag slappna av och kroppen faller helt i hans händer. ”Hur känns det?” Frågan...

read more
Vad är hypnos och hypnosterapi?

Vad är hypnos och hypnosterapi?

För att lättast kunna få en grepp om hypnos kan vi dela upp det i två aspekter: Första aspekten av hypnos är direkt eller indirekt kommunikation med det undermedvetna. Den andra aspekten av hypnos är att påverka och ändra sinnestillstånd. Detta kan antingen vara hos oss själva eller någon annan....

read more
Fem enkla riktlinjer

Fem enkla riktlinjer

för en gladare vardag 1. Agera på det som gör dig lycklig, det som ger dig en känsla av meningsfullhet. 2. Inse att skuld aldrig kan vara berättigad då skuld är isolation. Om Livets mening ligger i dess totala motsats, fulländelse, gemenskap och samhörighet, kan skuld inte vara något annat än ett...

read more
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.