...
Fem enkla riktlinjer

Fem enkla riktlinjer

för en gladare vardag

1. Agera på det som gör dig lycklig, det som ger dig en känsla av meningsfullhet.

2. Inse att skuld aldrig kan vara berättigad då skuld är isolation. Om Livets mening ligger i dess totala motsats, fulländelse, gemenskap och samhörighet, kan skuld inte vara något annat än ett förnekande av Livet.

3. Agera på din inre glädje utan några som helst förväntningar eller förhoppningar om specifikt önskad utgång. Kom ihåg att du gör det du gör för att det är vad som ger dig mening och glädje NU i detta ögonblick, inte för vad det kan ge dig imorgon.

4. Låt dig inte luras av tankar om allt som kan gå fel eller vad andra skall tycka om dig. Varken skuld, rädsla eller oro är berättigad. Tvivla aldrig på din goda intention och låt inte dina tankar om det förflutna eller framtiden varken hindra eller skrämma dig.

5. Se till att ständigt övervaka dina tankar och känslor. Dessa säger en hel del om vad som pågår inom dig. Du har lärt dig så mycket om den yttre världen men så lite om dig själv. Se till att göra det okända inom till det kända. Vägen framåt ligger inte i förnekelse utan i självkännedom.

/Aydin & Sofia

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.