...
Vad är hypnos och hypnosterapi

Vad är hypnos och hypnosterapi?

För att lättast kunna få en grepp om hypnos kan vi dela upp det i två aspekter:

Första aspekten av hypnos är direkt eller indirekt kommunikation med det undermedvetna.

Den andra aspekten av hypnos är att påverka och ändra sinnestillstånd. Detta kan antingen vara hos oss själva eller någon annan. Hypnos är dock oftast känd som instrumentet för eller kunskapen om att försätta någon i ett tillstånd där individen blir mer mottaglig för suggestioner. I hypnos sammanhang är suggestioner uppmaningar/kommandon till det undermedvetna.

Vi kan även ta och titta närmare på meningen och målet med terapi. Målet för all terapi är att hela sinnet från mentala blockeringar, alltså problem som skulle kunna stå i vägen för ett lyckligt och fungerande liv. Ur ett spirituellt perspektiv är målet för all terapi att hitta och hela sinnet från allt som antingen blockerar eller förnekar kärlek.

Vad hypnosterapi är, är en form av terapi där instrumentet eller kunskapen om hypnos medvetet är inblandat i terapin. Alltså en terapiform där den huvudsakliga faktorn för att hela sinnet bygger på utforskande och förståelse av vårt sinne, speciellt det undermedvetna.

Hur fungerar hypnos och hypnosterapi?

För att förstå hypnosterapi bättre och varför den har fått en så stor plats inom nutida terapi behöver vi titta närmare på två av sinnets mekanismer; förtryck och dissociation. Två mekanismer som frekvent används, speciellt vid traumatiska händelser.

Allt vi förtrycker eller försöker dissociera måste ta vägen någonstans. Detta någonstans är vårt undermedvetna. Tanken med hypnosterapi är att med hjälp av hypnos komma åt och lyfta upp dessa förtryckta händelser för omtolkning samt att frigöra eventuella emotionella laddningar. Detta ger även en möjlighet att tolka om gamla beslut som inte längre är relevanta eller hjälpsamma. Ett bra exempel på omtolkning är: bara för att du inte visste hur du skulle hantera spindeln som kröp på ditt ansikte när du var 2 år gammal, betyder det inte att du skall vara livrädd för spindlar resten av ditt liv.

Drivande faktorn bakom vår praktik

En av sinnets principer som väldigt få är medvetna om är att vi inte kan tänka en tanke utan att det påverkar oss, alltså påverka oss hela vägen ned till cell nivå. Detta gäller även emotionella laddningar som förtryckts eller gömts undan i det undermedvetna. Med andra ord spelar ingen som helst roll hur mycket vi än försöker förtrycka eller dissociera från det vi inte tycker om eller tro oss inte kunna hantera. Vi kan inte fly från faktumet att det vi håller inom kommer påverka oss. Därav vårt intresse i att med hjälp av hypnosterapi hjälpa människor hela deras sinnen.

Allt hat är självhat

Något som brukar få klienter att häpna är insikten/förståelsen om att vi inte kan hata någon annan utan att hata oss själva. Orsaken och förklaringen ligger i att hatet vi har mot någon måste komma från någonstans. Detta någonstans är alltid inifrån oss själva. Allt vi bär inom oss kommer att påverka oss. Detta är anledningen till varför vi känner ett starkt behov av att vilja projicera hat då det tär oss sönder inifrån. Hat är alltid ohållbart och okontrollerbart.

Frågorna som bör ställas är: Varför skulle vi vilja hata någon/något när vi vet att det kommer skada oss mer än det vi väljer att hata? Om vi inte kan undkomma effekten av vårt hat eller dömande av någon/något, kan det vara så att allt hat och dömande alltid en attack mot oss själva? Och slutligen, om all hat alltid är en attack mot oss själva kan det vara så att våra sinnen inte är gjorda för hat?

Hur är det att vara i hypnos?

Människan är alltid i någon typ av hypnotiskt tillstånd, eller bättre sagt transtillstånd. Många tror att man behöver vara i somnambulism (alltså djup trans) för att vara i hypnos men det stämmer inte.

För att förtydliga. Hypnos har ingen start eller stopp, början eller slut då vi alltid är i någon sorts form av transtillstånd, alltså mer eller mindre mottagliga för suggestioner. Efter års av erfarenhet skulle jag säga att hypnos inte är så mycket mer än medvetenheten om att detta fenomen är alltid aktivt. Vårt undermedvetna är alltid mer eller mindre mottaglig för suggestioner och vi är alltid i någon typ av transtillstånd.

Ett bra exempel på detta är reklam. Vi behöver varken bli hypnotiserade eller vara i djuptrans för att reklam skall fungera. Jag själv fick erfara detta när det var dags att handla blöjor för första gången. Av någon anledning tyckte jag Pampers kändes som det självklara valet. Några år senare förstod jag att Pampers i detta fall var mäster-hypnotisören som visste exakt vad dom höll på med. Vad genialt av dom spela reklam för mig när jag var ett barn och trodde reklam var rena nonsens.

Vad är djuptrans eller somnambulism?

Somnambulism är ett tillstånd där vi inte längre ser skillnad på fantasi eller verklighet. Ett tillstånd där det medvetna tillfälligt lägger sig åt sidan och vi blir hypermottagliga för suggestioner. Det kommer snart läggas upp videos där jag demonstrerar med individer som har väldigt lätt att gå in i somnambulism så att ni kan få en idé om hur det kan se ut.

Kommer jag förlora kontrollen över mig själv?

Att förlora kontrollen över sig själv är en av dom vanligaste missuppfattningarna kring hypnos. I terapi sammanhang är det nästintill omöjligt att få en människa att gå emot deras inre integritet. I vår praktik används hypnos för studier och förståelse om sinnet. Ett verktyg för att du skall kunna ta en titt under skalet, för att hjälpa dig förstå hur du gör dina problem.

Frågor och svar om hypnosterapi…

Stämmer det att all hypnos är självhypnos?

Ja och nej. Jag själv förstod aldrig varför Pampers blöjor spelade reklam för mig när jag var ett barn förrän jag själv fick barn och tyckte att Pampers var en självklarhet. Utförde jag självhypnos på mig själv när dom spelade reklam för mig? Nej inte riktigt. Dock fungerade det endast tack varje att jag inte var medveten om hur mitt sinne fungerade, inte heller deras intention. Alltså var jag ett offer för mig egen okunskap.

Hypnos för behandla icke önskvärda vanor och beteenden?

Först och främst måste vi vara helt klar på punkten att hypnos av sig själv kan varken hela eller behandla. All helande är slutligen ett resultat av frihet från skuld och rädsla. Vi måste även förstå alla vanor och beteenden, hur än ologiska dom än må va, fyller alltid en funktion.

Ett oönskat beteenden är nästan alltid en reflektion av något negativt vi tror om oss själva. Oftast något olöst/förtryckt i det undermedvetna. Att ändra ett oönskat beteende är inte alltid så enkelt som det låter då beteendet kan vara en bieffekt av en inre kompensation. Vad jag försöker säga är att det oftast kan vara trassligare än vad det ser ut.

Låt oss säga att person X var med om en händelse som fick henne att känna sig svag, liten och otillräcklig. Istället för att ifrågasätta varför slutsaten måste vara att hon är svag och otillräcklig accepterade hon det. Men som att hon inte vill känna sig varken svag eller otillräcklig måste detta på något sätt kompenseras.

För att kompensera sin övertygelse om att hon är svag har hon under åren utvecklat en strategi för att få människor att göra som hon vill. Eller rättare sagt har hon tränat sig själv att bli otroligt duktig på att leda, argumentera och rationalisera. Detta är nu hennes lösning för att hon aldrig igen skall behöva känna sig varken svag, liten eller otillräcklig.

Kommer nu hennes strategi ge henne oönskade effekter? Självklart, då allt vi tänker och tror alltid har en effekt. I hennes fall tack vare att strategin baseras rädsla och brist, kommer effekten att vara negativ och begränsande. En typisk effekt eller ovana kan vara att hon aldrig släpper någon nära då hon innerst fortfarande är liten och otillräcklig. En annan effekt som är väldigt vanlig är att hon kommer ha ett stort om inte enormt motstånd mot att ta itu med faktumet att hon innerst fortfarande är liten och otillräcklig.

Men varför skulle hon ha motstånd mot att hela sitt inre? Jo, för att orsaken bakom att vara vass i mun, manipulativ och duktig på argumentation drivs ju av hennes övertygelse att hon innerst är liten och otillräcklig. Tänk nu i form av orsak och verkan. Om vi skulle ta bort orsaken bakom hennes så start argumentativa och manipulativa personlighet, kommer den aspekten om inte hela hennes personlighet att dö. Och tack varje att hon identifierar sig med både sin personlighet och strategier kommer hon se detta som ett hot.

Till sak. Att korrigera en vana eller en icke önskvärt beteende kan krävas mer än vad många tror. Men när vi väl nystat upp garnet är belöningen enorm då så mycket plötsligt faller på plats. Tänk bara hur mycket energi det krävs för att hålla en sådan kompensation vid liv.

Har ni praktik i Göteborg eller Stockholm?

Nej, tyvärr. Vi finns i Falköping. Men det går direkttåg från Göteborg och Stockholm till Falköping. Från Göteborg är det ca 1 timme med tåg och Stockholm 2,5 timmar. Vårt kontor ligger 10 minuters promenad från Falköpings station.

Med vänlig hälsning, Aydin & Sofia

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.