...

Frihet från Skuld och rädsla.

Vår expertis och passion.

Över 10.000 timmars erfarenhet av att professionellt hjälpa människor finna rätt.

Från ångest till skratt…

Viktigt, betydelsefullt, lärorikt, intressant, bra… Det finns många vackra ord, men inga som helt klarar av att beskriva den ”ommöblering” som skett inuti mig. Jag är glad och tacksam, får inte heller riktigt fram det, men jag är “glad och tacksam” för att inte längre ha en vardagskompis som heter Ångest. Där Ångest satt och tryckte, finns nu allt oftare ett bubblande skratt istället, som väntar på att få komma upp.

Det känns som om två delar inuti mig – som egentligen alltid varit goda vänner – har varit ovänner i några år, men att de nyligen hittat tillbaka till varandra och därför inte kan sluta leka jage och hoppa hage i mitt bröst. Ja… Bättre beskrivningen har jag inte hunnit ”marinera” fram än.


Tack!

Med vänlig hälsning, Sanna Larén

Sanna Laren

Viktigt, betydelsefullt, lärorikt, intressant, bra… Det finns många vackra ord, men inga som helt klarar av att beskriva den ”ommöblering” som skett inuti mig. Jag är glad och tacksam, får inte heller riktigt fram det, men jag är “glad och tacksam” för att inte längre ha en vardagskompis som heter Ångest. Där Ångest satt och tryckte, finns nu allt oftare ett bubblande skratt istället, som väntar på att få komma upp.

Det känns som om två delar inuti mig – som egentligen alltid varit goda vänner – har varit ovänner i några år, men att de nyligen hittat tillbaka till varandra och därför inte kan sluta leka jage och hoppa hage i mitt bröst. Ja… Bättre beskrivningen har jag inte hunnit ”marinera” fram än.


Tack!

Med vänlig hälsning, Sanna Larén

Aydin Darchini | Hypnotisör & Coach

Aydin Darchini

Hypnotisör/Coach

Sofia Alfredsson | Assistent

Sofia Alfredsson

Coach/Assistent

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.